Vergi və digər orqanlar qarşısında öhdəliklərin yerinə yetirilməsi;
Rəsmi hesabatların hazırlanması (Vergi, Statistika, DSMF)

X