Toğrul Məmmədov

Vergi Məsləhətçisi

Təhsil: Xəzər Universiteti – MBA/Mühasibat Uçotu və Audit

X