Amid Əhmədzadə

Vergi Məsləhətçisi

Təhsil: Bakı Dövlət Universiteti – Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər

X