Mühasibat Xidmətləri


Mühasibat  Xidmətlərimizə  aşağıdakılar daxildir:

Gəlir və xərclərin Qanunvericiliyə  uyğun  uçotunun  aparılması ;

Bütün növ hesablaşmaların uçotu ;

Təhvil-Təslim Aktları ,  Hesab  Fakturaların  və  E-Qaimələrin  göndərilməsi ;

Müştərilərə ödəniş edilməsi  və  podratçılardan  mədaxillərə  nəzarət  ;

Mənfəət  və  Zərər  Hesabatının  hazırlanması ;

Maliyyə  Vəziyyəti  Haqqında  Hesabat ;

Kassa  və  Bank  sənədlərinin  hazırlanması ;

İnternet Bankinq  üzərindən  ödənişlərin  həyata  keçirilməsi ;

 

X