Mühasibat uçotu


Mühasibat Uçotu Xidmətlərimizə  aşağıdakılar daxildir:

Gündəlik və aylıq uçotun tərtib edilməsi;

Bütün növ hesablaşmaların uçotu;

Daxili və xarici maliyyə hesabatlarının hazırlanması.

X