Kadr Xidmətləri


Kadr  Xidmətlərimizə  aşağıdakılar daxildir:

Kadr Uçotunun  aparılması

Əmək  Müqavilələrinin  bağlanılması

Əmək Müqavilələrin   Elektron hökümət  portalında  qeydiyyata  salınması

İşçilərin İcbari Sığortası

İşçilərə Sosial  Sığorta  Kartının  Açılması

İşə davamiyyət  Cədvəlinin   hazırlanması

Əmək haqqlarının  hesablanması   və  ödənilməsi  sənədlərinin  hazırlanması

İşçilərin Ərizə  və  Əmrlərini  hazırlamaq

İşçilərin  məzuniyyətə  vaxtında  çıxmalarını   təmin  etmək

İşə qəbul və işdən azadolma ilə bağlı əməliyyatların aparılması;

X