Hüquqi xidmətlər


Hüquqi  Xidmətlərimizə  aşağıdakılar daxildir:

Hüquqi Şəxslərin  təsis edilməsi

Möhür və  Asan İmza  alınması

Bank Hesabının  açılması

Müqavilələrin bağlanılması

Hüquqi Şəxsin  ləğv edilməsi

Tender Xidmətləri

X