Audit xidmətləri


Audit  Xidmətlərimizə  aşağıdakılar daxildir:

Mühasibat Uçotunun Düzgün  aparılmasının Auditi

Mühasibat Sənədlərinin Auditi

Əmək  Münasibətlərinin  Auditi

Vergi  Auditi

X