İş adamlarının ƏDV ilə bağlı yalnış fikirləri


   Sahibkarların ƏDV ilə bağlı yalnış fikirləri

  1. ƏDV ödəyiciləri  qarşı tərəfin də  ƏDV ödəyicisi olmasını tələb edir.

Qeyd dim ki  , bu tamamilə yalnışdır. Bunu da belə əsaslandırılra ki , ədv depozit hesabımızda artıq ədv var  , onu biz  istifadə etməliyik və həmin ƏDV-ni  yalnız  ƏDV ödəyicisinə ödəmək  mümkündür. ƏDV depozit hesabındakı ədv-ni ha qarşı tərəfə ödədin ,  yaxud  dövlətə  ödədin bunun heç bir fərqi yoxdur. Belə bir tələbin heç bir  qanuni əsası da yoxdur. Çünki  ƏDV-nin depozitdə olub-olmamasında və yaxud  ədv depozit  hesabında artıq ədv-nin olmasından asılı olmayaraq  ƏDV dövlətə məxsusdur və sonda hər kəs tərəfindən ƏDV dövlət büdcəsinə ödənilir. Yəni qarşı tərəf də sonda #ƏDV depozit hesabındakı ƏDV-ni büdcəyə ödəyəcəkdir. Gec-tez ƏDV bedcəyə ödənilir.

  • Sahibkar qarşı tərəfin ona ödədiyi ƏDV-nin ona məxsus olduğunu hesab edir.

ƏDV haqqında bu da yalnış bir fikirdir. Yuxarıda  qeyd etdiyim kimi ƏDV dövlətə məxsudur. Ən sonda bu vergi dövlət büdcəsinə çatır.  ƏDV  Depozit Hesabındadırsa bu o demək deyildir ki bu məbləğ sahibkara məxsusdur. Orada #ƏDV  müvəqqəti olaraq oradadır  və  siz onu sonda ya kiməsə və yaxud da büdcəyə ödəməli olacaqsınız.

  • ƏDV-dən istifadə edək

Sahibkar deyir ki , ƏDV depozit hesabındakı ƏDV-ni tez  harasa , yaxud kiməsə , və ya  #gömrüyə ödəyək mal idxal edəndə əlavə bizdən ədv çıxmasın. Tutaq ki , siz ƏDV depozitindəki ƏDV-ni harasa , yaxud kiməsə avans olaraq ödədiz .  Bəs  əgər həmin ay Elektron Qaimə ilə mal almasaz və ya İdxalınız olmasa növbəti ayın 20-dək satışdan sizə gələn ƏDV üçün ƏDV bəyannaməsi verəndə yaranan ƏDV öhdəliyini haradan ödəyəcəksiz ?

Mühasiblər  və Sahibkarlar  ƏDV ilə bağlı suallarını  şərhdə yaza bilərlər.

Nail Kamilov

Şərh yazın

Sizin elektron ünvanınız gizli qalacaq.

X