İşçilərin əmək haqlarının hesablanması;
İşə qəbul və işdən azadolma ilə bağlı əməliyyatların aparılması;
Təhtəl hesabların idarə olunması.

X