Mühasibat uçotu

Gündəlik və aylıq uçotun tərtib edilməsi; Bütün növ hesablaşmaların uçotu;…

Kadr uçotu

İşçilərin əmək haqlarının hesablanması; İşə qəbul və işdən azadolma ilə…

Vergilər

Vergi və digər orqanlar qarşısında öhdəliklərin yerinə yetirilməsi; Rəsmi hesabatların…

Mütəxəssis məsləhəti

İndi zəng edin və ideyalarınızı biznesə çevirin.

X